Regler

Vårt regelverk.


Låt inte det omfattande regelverket avskräcka dig, du kommer långt på sunt förnuft och allmänt hyfs.
Skriv /rules på våra servrar för att läsa reglerna även där.

1 § Allmänt


1.1 § För att få spela på servern måste du ha fått ett godkännande från en serveroperatör.
1.2 § Det är inte tillåtet att inneha operatörsrättigheter utan ett godkännande från en administratör.
1.3 § Det är förbjudet att exploatera eller att försöka exploatera våra interna system.
1.4 § Fråga aldrig serveroperatörer om de kan ge dig olika typer av block, verktyg eller andra föremål.
1.5 § Regionspecifika regler är likställda de ordinarie reglerna och får inte utformas så att dem upphäver eller kringgår dessa.
1.6 § Alla typer av hack och modifikationer som ger dig ett betydande övertag gentemot andra spelare är otillåtna. Exempel: flygmodifikationer och röntgentexturpaket är otillåtna medan vanliga texturpaket och minikartor är tillåtna.


2 § Miljö


2.1 § All form av förstörelse av andra spelares konstruktioner är strängt förbjuden.
2.2 § De konstruktioner och byggnader du uppför ska vara realistiska. Exempel: flygande pyramider är förbjudna.
2.3 § Bygg inte för nära dina medspelare om du inte specifikt fått tillstånd till att göra det. Tumregel: minst 200 block.
2.4 § De byggnader som du uppför ska förses med en skylt med ditt namn och eventuella medhjälpares.
2.5 § Övergivna byggnader och konstruktioner får tas i besittning av upphittaren för renovering alternativt rivning, förutsatt att upphittaren försäkrat sig om att skaparen inte ämnar att återvända.
2.6 § Konstruktioner som klassats som underverk av en operatör får inte tas i besittning av utomstående.
2.7 § Som spelare så har du till ansvar att hålla kartan städad och naturtrogen Exempel: du får inte lämna kvar flygande trädkronor, 1x1-torn eller konstiga hål i marken.
2.8 § Som spelare kan du inte hävda ensamrätt på naturliga grottor och grottsystem. Väl bebyggda och artificiella grottsystem skyddas däremot av § 2.1.
2.9 § Det är förbjudet att döda bybor och boskap som tillhör andra spelare.


3 § Trivsel


3.1 § Var trevlig och visa respekt gentemot dina medspelare.
3.2 § Uttalanden och beteenden som kan uppfattas som stötande, kränkande eller diskriminerande är inte tillåtna.
3.3 § Att upprepade gånger skriva meddelanden som inte är riktade till någon eller som saknar innebörd är otillåtet.
3.4 § Att uttala sig provocerande i syfte att reta upp andra spelare är inte tillåtet.

4 § Survival


Kompletterande sektion för Survival-servern.
4.1 § Du får attackera och döda vem du vill.
4.2 § Du får stjäla vad som helst från vem som helst. Exempel: kistors innehåll & döda spelares inventory.
4.3 § Du får beträda andra spelares egendomar, men du får inte ta dig in genom att bryta mot § 2.1.
4.4 § Det är förbjudet att logga ut under strider.
4.5 § Det är inte tillåtet att erövra landområden tillhörande andra städer.
4.6 § Städer och utposter skall grundas med ett inbördes avstånd på mellan 5 och 500 landområden. Ett landområde = en chunk.
Läs mer i Den stora Towny-guiden


6 § Resonant Rise


Kompletterande sektion för Resonant Rise-servern.
6.1 § All form av stöld av andra spelares egendomar är strängt förbjuden.
6.2 § Du får inte bygga eller gräva närmre än 100 block till spawn.
6.3 § Alla dina maskiner ska gå att stänga av med med en switch som ska vara tydligt utmärkt.
6.4 § Maskiner och system som kan bli överfulla måste stängas av när du loggar ut.
6.5 § Automatiserad gruvdrift i övervärlden är strängt förbjudet.
Observera att många regler är tekniskt tillämpade.


Operatörer är reserverade rätten att:
• Förändra och förhindra vadhelst de anser påverka spelupplevelsen på ett negativt sätt.
• Varna, sparka ut samt bannlysa de spelare dem anser ha brutit mot våra regler.
• Nyttja regelverkets tolkningsutrymme.
• Ge spelare tillfällig dispens från serverreglerna.


Straffpraxis:
Steg 1: Första varning
Steg 2: Andra varning
Steg 3: BannlysningOm du bryter mot våra regler så riskerar du att bli avstängd från såväl servrar som forum.
Reglerna kan komma att uppdateras när som helst och det är ditt ansvar som medlem att hålla dig uppdaterad.

Publicerad:
13 Juni 2013
Sidvisningar:
6,863

Dela sidan